Troja gör under 2017 ett större projekt om olydnadens roll i demokratin. Vi vill öka medvetenheten om att demokratin inte går att ta för given, att den aldrig är konstant eller går att uppnå en gång för alla, att den behöver skapas och omskapas varje dag av alla som lever i det demokratiska samhället. Utgångspunkten är att alla typer av engagemang för samhällsfrågor som möjliggörs av demokratin också är det som håller den levande och försvarar den när den hotas.

”One has not only a legal but a moral responsibility to obey just laws. Conversely, one has a moral responsibility to disobey unjust laws”.
– 
Martin Luther King 1963

Vi inleder projektet med att intervjua människor som har varit olydiga. Under april och maj ger vi oss av på uppstartsturnén Var går min gräns? för att ge workshops kring temat och samla in fler berättelser och tankar.

Var går min gräns? är producentstudenten Emma Löfströms examensproduktion vid Stockholms dramatiska högskola. För mer information om skolans examensproduktioner. Under arbetet med uppstartsturnén har Troja residens hos Riksteatern.

Projektets nästa del är Disobedience Live, som du kan läsa mer om här på Trojas hemsida samt på disobedience.live. Se även uppdateringar på Trojas facebooksida.

Projektet finansieras av Postkodslotteriets kulturstiftelse.

Var går min gräns? is one of three parts in the latest Troja’s umbrella project on democracy and disobedience, read reflections and hear interviews about the overall project here