Disobedience Live

A 6 days long non-stop live documentary about a mass action for the climate

Read more about this project

Researcharbete om olydnad och demokrati

Read more about this project

Den svenska demokratins historia

En föreställning, fyra skådespelare, 100 års kamp för demokrati i ditt klassrum

Read more about this project

Run For Your Life

A Race Against Time — From the Arctic to Paris

Read more about this project

Rörelsen

Videowalk och teaterföreställning som iscensätter en överväldigande klimatrörelse

Read more about this project