I filmen Till svenska folket möter vi Haroon. I berättelsen om hur den svenska demokratin har utvecklats får vi också höra hans historia. Filmen riktar sig till gymnasieelever och är menad att fungera som diskussionsunderlag i klassrummen. Vem räknas som människa i dagens Sverige?